Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Υδροπονίας

Η καλλιέργεια φυτών χωρίς χώμα μπορεί να ακούγεται σαν κάτι το επίκαιρο αλλά η υδροπονία υπήρχε και στην αρχαιότητα. Παρ’ όλα αυτά η δημοτικότητα και η μαζική ενσωμάτωση της έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η υδροπονία τα τελευταία χρόνια κερδίζει …
banner