Γλωσσάρι Κηπουρικής

Υπάρχουν 1 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα Ό.
Όξινο έδαφος
Το οξινο έδαφος περιέχει λίγο έως καθόλου ασβέστιο. και το pH του είναι μικρότερο από 7. Τα όξινα εδάφη είναι φτωχά και κατάλληλα μόνο για λίγες καλλιέργειες.