Γλωσσάρι Κηπουρικής

There is currently 1 Όνομα in this directory beginning with the letter Ό.
Όξινο έδαφος
Το οξινο έδαφος περιέχει λίγο έως καθόλου ασβέστιο. και το pH του είναι μικρότερο από 7. Τα όξινα εδάφη είναι φτωχά και κατάλληλα μόνο για λίγες καλλιέργειες.