Γλωσσάρι Κηπουρικής

There are currently 10 names in this directory beginning with the letter Α.
Αγρανάπαυση
Είναι η προσωρινή διακοπή της καλλιέργειας σε έναν χώρο για να αποκτήσει ξανά την παραγωγικότητα του. Συνήθως διαρκεί ένα χρόνο κι εξαρτάται από το είδος του εδάφους και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν. Η αγρανάπαυση είναι περισσότερο αναγκαία όταν εφαρμόζεται εντατική μονοκαλλιέργεια που έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους.
Αειθαλή φυτά
Αείφυλλα ονομάζονται τα φυτά τα οποία δεν ρίχνουν το φύλλωμά τους κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Σε αυτή την κατηγορία συγκατακεγονται και τα αείφυλλα, τα οποία δεν χάνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο αλλά τα ρίχνουν και τα αντικαθιστούν προοδευτικά.
Αλκαλικό έδαφος
Το αλκαλικό έδαφος περιέχει αρκετά άλατα και αλκάλια. και το pH του είναι μεγαλύτερο από 7.
Αμειψισπορά
Είναι η εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι. Η αμειψισπορά μπορεί να περιέχει και αγρανάπαυση. Σκοπός της είναι ο εμπλουτισμός του εδάφους με συστατικά που άλλα φυτά απορροφούν κι άλλα αποδίδουν στο έδαφος. Η καλλιέργεια ενός μόνο φυτού (μονοκαλλιέργεια) έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται τα συστατικά του εδάφους, τα οποία το φυτό απορροφά σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.
Αναρριχώμενο φυτό
Αναρριχώμενο θεωρείται το φυτό το οποίο, με τις κατάλληλες προσαρμογές και με τη βοήθεια φυσικών ή τεχνικών υποστηριγμάτων, κατορθώνει να αναπτύσσεται προς τα πάνω, παρόλο που το στέλεχος του δεν είναι σε θέση να μείνει μόνο του όρθιο.
Αραίωμα εδάφους
Η εργασία που γίνεται για να δοθούν οι κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ των φυτών.
Αραίωμα καρπών
Είναι η διαδικασία με την οποία γίνεται αφαίρεση ανθέων ή και καρπών, για να αποφευχθεί η υπερβολική καρποφορία, που έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση του δένδρου σε θρεπτικές ουσίες και το σχηματισμό καρπών μικρού μεγέθους.
Αργιλώδες έδαφος
Αργιλώδες ονομάζεται το έδαφος που περιέχει σε μεγάλο ποσοστό καθαρή άργιλο, σε μορφή πολύ λεπτών τεμαχίων. Τα αργιλώδη εδάφη είναι πολύ συμπαγή και δύσκολα στην καλλιέργειά τους.
Ασβεστώδες έδαφος
Ασβεστώδες ονομάζεται το έδαφος, που το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι περιέχει μεγάλη ποσότητα σε ασβέστιο.
Αφέψημα
Το αφέψημα γίνεται με το βράσιμο ενός φυτού μέσα σε νερό. Χρησιμοποιείται στην εναλλακτική ιατρική για την αντιμετώπιση ορισμένων παθήσεων.