Γλωσσάρι Κηπουρικής

Υπάρχουν 2 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα Β.
Βλαστικότητα
Είναι η ιδιότητα ενός σπόρου να δημιουργεί ένα νέο φυτό.
Βολβός
Είναι ο υπόγειος βλαστός ενός φυτού που έχει τροποποιηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να είναι ένα υπόγειο όργανο αποθήκευσης. Ανθίζει την άνοιξη ενώ το χειμώνα παραμένει ανενεργός μέσα στο έδαφος. Υπάρχουν βολβοί που ανθίζουν μία φορά αλλά και άλλοι που ανθίζουν κάθε χρόνο δίνοντας υπέργειους βλαστούς.