Γλωσσάρι Κηπουρικής

Υπάρχουν 1 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα Γ.
Γυμνόριζα δένδρα
Τα φυτά αυτά που πωλούνται από τα φυτώρια μόνο με ρίζα, χωρίς την παρουσία χώματος και μπορούν να φυτευτούν στην τελική τους θέση μέσα στον χειμώνα, πριν την έκπτυξη των οφθαλμών και των νέων φύλλων. Φυτά που φυτεύονται γυμνόριζα είναι τα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα.