Γλωσσάρι Κηπουρικής

Υπάρχουν 1 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα Δ.
Διετή φυτά
Είναι τα φυτά αυτά που ολοκληρώνουν το βιολογικό τους κύκλο σε δύο χρόνια. Τα φυτά αυτά συνήθως παράγουν άνθη και σπόρους το δεύτερο χρόνο της ζωής τους.