Γλωσσάρι Κηπουρικής

Υπάρχουν 1 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα Ζ.
Ζιζάνια
Είναι ένας γενικός όρος που χαρακτηρίζει τα φυτά τα οποία φυτρώνουν σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και προκαλούν προβλήματα στη κανονική ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών.