Γλωσσάρι Κηπουρικής

There are currently 2 names in this directory beginning with the letter Ζ.
Ζεόλιθος
Ο ζεόλιθος είναι ένα ορυκτό, που λόγω της μοριακής δομής του μπορεί να ρυθμίζει το pH του νερού και του εδάφους προς το ουδέτερο. Έχει την ιδιότητα να απορροφά το νερό έως και το 55% του βάρους του, αλλά και θρεπτικές ουσίες, που απελευθερώνει με συγκεκριμένο ρυθμό, ανάλογα με τις ανάγκες του φυτού και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ζιζάνια
Είναι ένας γενικός όρος που χαρακτηρίζει τα φυτά τα οποία φυτρώνουν σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και προκαλούν προβλήματα στη κανονική ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών.