Γλωσσάρι Κηπουρικής

There are currently 4 names in this directory beginning with the letter Μ.
Μεταφύτευση
Είναι η διαδικασία με την οποία σε κάποιο στάδιο κατά την ανάπτυξη των φυτών, γίνεται η μεταφορά τους σε νέα γλάστρα μεγαλύτερων διαστάσεων, η σε κάποια θέση στο έδαφος, ώστε να μπορέσουν αυτά να αναπτυχθούν καλύτερα.
Μονοετή φυτά
Φυτά τα οποία ζουν μόνο για μία μόνο καλλιεργητική περίοδο. Μεγαλώνουν, ευδοκιμούν και τελειώνουν τον κύκλο τους σε ένα χρόνο.
Μόσχευμα
Μόσχευμα είναι ο τρόπος αγενούς πολλαπλασιασμού που συνίσταται στο να κάνουμε να ριζοβολήσουν, μέσα σε κατάλληλο υπόστρωμα, τμήματα βλαστών ή νέων κλαδιών. Υπάρχουν, επίσης μοσχεύματα φύλλων και μοσχεύματα ριζών, ανάλογα αν το μέρος του φυτού που βάζουμε να ριζοβολήσει αποτελείται από ένα φύλλο ή από ένα κομμάτι ρίζα.
Μπονσάι
Είναι γενικότερα η τέχνη που αφορά την καλλιέργεια δέντρων σε γλάστρες. Η τέχνη αυτή έχει τις απαρχές της στις χώρες της ανατολής και τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς η δημοφιλία της και στον δυτικό κόσμο.