Γλωσσάρι Κηπουρικής

Υπάρχουν 1 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα Ξ.
Ξεφύλλισμα
Ξεφύλλισμα είναι η διαδικασία με την οποία γίνεται αφαίρεση μέρους των φύλλων ενός φυτού, με σκοπό την απομάκρυνση προσβεβλημένων οργάνων και την υποβοήθηση της ωρίμανσης των καρπών. Γίνεται συχνά στο αμπέλι.