Γλωσσάρι Κηπουρικής

There is currently 1 Όνομα in this directory beginning with the letter Ξ.
Ξεφύλλισμα
Ξεφύλλισμα είναι η διαδικασία με την οποία γίνεται αφαίρεση μέρους των φύλλων ενός φυτού, με σκοπό την απομάκρυνση προσβεβλημένων οργάνων και την υποβοήθηση της ωρίμανσης των καρπών. Γίνεται συχνά στο αμπέλι.