Γλωσσάρι Κηπουρικής

Υπάρχουν 3 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα Π.
Παρασιτικό φυτό
Ένα φυτό που ζει και αποκτά θρεπτικά συστατικά από άλλο φυτό.
Πολλαπλασιασμός
Είναι το σύνολο των διεργασιών, με τις οποίες από ένα φυτό μπορούν να δημιουργηθούν πολλά άλλα.
Πολυανθές
Ως πολυανθές χαρακτηρίζεται κάποιο φυτό που, από τη φύση του, ανθίζει πολλές φορές μέσα στον ίδιο χρόνο, Υπάρχουν πολυανθή φυτά, τα οποία, σαν συνέπεια αυτής της ιδιότητας, παράγουν καρπούς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.