Γλωσσάρι Κηπουρικής

There are currently 4 names in this directory beginning with the letter Π.
Παρασιτικό φυτό
Ένα φυτό που ζει και αποκτά θρεπτικά συστατικά από άλλο φυτό.
Πολλαπλασιασμός
Είναι το σύνολο των διεργασιών, με τις οποίες από ένα φυτό μπορούν να δημιουργηθούν πολλά άλλα.
Πολυανθές
Ως πολυανθές χαρακτηρίζεται κάποιο φυτό που, από τη φύση του, ανθίζει πολλές φορές μέσα στον ίδιο χρόνο, Υπάρχουν πολυανθή φυτά, τα οποία, σαν συνέπεια αυτής της ιδιότητας, παράγουν καρπούς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πολυετές φυτά
Είναι τα φυτά που έχουν κύκλο ζωής μεγαλύτερο από δυο χρόνια. Ο όρος αυτός συχνά χρησιμοποιείται ώστε να διαφοροποιηθούν αυτά τα φυτά από τα ετήσια ή τα διετή που έχουν μικρότερο κύκλο ζωής.