Γλωσσάρι Κηπουρικής

There are currently 4 names in this directory beginning with the letter Υ.
Υβρίδιο
Είναι το αποτέλεσμα της διασταύρωσης δύο διαφορετικών ειδών ή ποικιλιών φυτών, τα οποία όμως εκφράζουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό με διαφορετικό τρόπο.
Υδρόβια φυτά
Είναι τα φυτά αυτά που ζουν και αναπτύσσονται μέσα στο νερό.
Υδροπονία
Η υδροπονία είναι μια τεχνολογικά εξελιγμένη μέθοδος γεωργικής παραγωγής στην οποία δεν χρησιμοποιείται το φυσικό έδαφος. Τα φυτά μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς χώμα, αλλά με τις ρίζες τους μέσα σε νερό και θρεπτικά διαλύματα, απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και απόδοση των φυτών.
Υποστήλωση
Είναι η διαδικασία με την οποία γίνεται τοποθετούμε στον κήπο πασσάλους διάφορων μεγεθών, ώστε να προσφέρουν στήριξη στα φυτά και τα δέντρα που καλλιεργούνται.