Γλωσσάρι Κηπουρικής

Υπάρχουν 2 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα Χ.
Χλωρή λίπανση
Είναι η καλλιεργητική εργασία, που συνίσταται στο παράχωμα του επιφανειακού στρώματος του εδάφους μαζί με τα ποώδη φυτά, που αναπτύχθηκαν σε αυτό. Έτσι το έδαφος πλουτίζεται σε οργανικές και ιδιαίτερα αζωτούχες ουσίες.
Χλωρίδα
Χλωρίδα είναι ο γενικός όρος που χαρακτηρίζει το σύνολο των φυτικών ειδών που υπάρχουν στη γη. Επίσης ο όρος αυτός μπορεί να χαρακτηρίζει τα φυτά που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή.