Γλωσσάρι Κηπουρικής

There are currently 2 names in this directory beginning with the letter Χ.
Χλωρή λίπανση
Είναι η καλλιεργητική εργασία, που συνίσταται στο παράχωμα του επιφανειακού στρώματος του εδάφους μαζί με τα ποώδη φυτά, που αναπτύχθηκαν σε αυτό. Έτσι το έδαφος πλουτίζεται σε οργανικές και ιδιαίτερα αζωτούχες ουσίες.
Χλωρίδα
Χλωρίδα είναι ο γενικός όρος που χαρακτηρίζει το σύνολο των φυτικών ειδών που υπάρχουν στη γη. Επίσης ο όρος αυτός μπορεί να χαρακτηρίζει τα φυτά που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή.